Tag : คํานํารายงานการฝึกงาน

คํานํารายงานการฝึกงาน พร้อมทั้งตัวอย่างคํานํารายงานการฝึกงาน

Permalink to คํานํารายงานการฝึกงาน พร้อมทั้งตัวอย่างคํานํารายงานการฝึกงาน
เมื่อเราได้เรียนในสายวิชาชีพ  หรือในระดับปริญญา  เราจะมีโอกาสได้ฝึกงานด้วย  ซึ่งนั่นจะทำให้เราได้ไปสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงๆ  ได้ร่วมงานกับคนทำงานมืออาชีพ  และเมื่อเราฝึกงานจบแล้วก็จะมีการทำรายงานการฝึกงานด้วย  ในรูปเล่มรายงาน แน่นอนว่าจะต้องมีคํานํารายงานการฝึกงานอยู่ด้วยอย่างขาดไม่ได้ Advertisements