คํานํารายงาน พร้อมตัวอย่าง


Advertisements

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน  สำหรับเว็บนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ที่ดีและจำเป็นสำหรับเพื่อนๆ วัยเรียนกันอีกแล้วนะค่ะ  เพราะว่าทุกคนที่เรียนนั้น  ล้วนย่อมต้องได้ทำรายงานส่งอาจารย์อย่างแน่นอน  ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่รายงานจะขาดไม่ได้เลย  นั่นก็คือ " คํานํารายงาน " นั่นเอง


Advertisements

การเขียนคํานํารายงานนั้นจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย  ถ้าเราจับจุดได้และเขียนคํานํารายงานอยู่บ่อยๆ ก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญขึ้นมาค่ะ  เราลองมาดูองค์ประกอบของคํานํารายงานกันดีกว่า  มีประกอบด้วยอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคํานํารายงานมีดังนี้

 

- ย่อหน้าแรก

เราอาจจะกล่าวขึ้นต้นด้วยที่มา จุดประสงค์ วัตถุประสงค์ที่เขียนรายงานขึ้นมา  ว่าเกี่ยวกับอะไร เพื่ออะไร ตัวอย่างเช่น รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย  ท4201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นต้น

- ย่อหน้ากลาง

อธิบายส่วนประกอบของเนื้อหา  ตรงส่วนนี้เราจะขึ้นย่อหน้าใหม่  ซึ่งจะอธิบายคร่าวๆ ว่ารายงานของเรานั้น  มีเนื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง  เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้อ่าน ว่าทิศทางของเนื้อหาจะไปทางไหนนั่นเอง  และอาจจะจูงใจผู้อ่านด้วยการใช้ข้อความที่แสดงออกว่าผู้อ่านจะได้รับอะไรจากรายงานเล่มนี้บ้างนั่นเอง

 -ย่อหน้าสุดท้าย

ปิดท้ายเราอาจจะกล่าวขอบคุณอาจารย์ หรือผู้ที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่เรา เพื่อนำมาทำรายงาน  และกล่าวถึงว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรกับผู้อ่านนั่นเอง

ตัวอย่างคํานํารายงาน

คํานํารายงาน

นี่คือองค์ประกอบพอสังเขปของคํานํารายงานนั่นเองค่ะ


Advertisements


Tags: #การเขียนคํานํารายงาน #คํานํารายงาน #ตัวอย่างคํานํา #ตัวอย่างคํานํารายงาน